Τοποθέτηση Bλεφαρίδων

Τουφίτσες από φυσική τρίχα για έντονο βλέμμα χωρίς τη χρήση μάσκαρας...

Ινστιτούτο Αισθητικής La Fée – ψεύτικες βλεφαρίδες

Ινστιτούτο Αισθητικής La Fée – ψεύτικες βλεφαρίδες

Ινστιτούτο Αισθητικής La Fée – ψεύτικες βλεφαρίδες

Ινστιτούτο Αισθητικής La Fée – τοποθέτηση ψεύτικων βλεφαρίδων